"De Zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, misschien beter bekend als de Blauwe Zusters.
Deze naam is waarschijnlijk ontstaan, doordat de Zusters een grijze tuniek en een blauw scapulier en sluier dragen. Deze Zusters zijn werkzaam op het heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood.

Door middel van verschillende activiteiten, zoals, kinderclub, meisjesclub, jongerengroep en familiedagen, willen ze het evangelie van Christus verkondigen. Dat doen ze in Nederland op een aantal plaatsen, maar in ons geval op het heiligdom, Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Ze zeggen:

"Onze kinderen zijn de toekomst van ons land, ze zijn onze toekomst, daarom wordt er speciale aandacht aan gegeven. We willen de kinderen alvast bewust laten worden van het einddoel van het leven: "bij God zijn", dat kunnen we op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door sport, spel, catechese, en ook muziek, waardoor de kinderen ook in contact met God kunnen komen, want "wie tot God zingt, bid tweemaal" (H. Augustinus). Daarom ook is het kinderkoor belangrijk voor de Zusters en omgekeerd, de Zusters zijn belangrijk voor de kinderen van het kinderkoor.”

Zo zijn we verbonden in zingen, gebed en samenkomst.